subway ארכיון

  • פיתוח עירוני ורכבות תחתיות

    פיתוח עירוני ורכבות תחתיות

    אני אוהב רכבות תחתית. למה? נוח, זול, מהיר, ו…גורמות לפיתוח עירוני מואץ. באמת?! האם ערים שהוקמה בהן רכבת תחתית מתפתחות...