עבודות ופרסומים

כתבות

פסטיבל אלף הכוכבים – אתיופיה

עבודות

יחס הכנסיה האתיופית לביתא ישראל לאורך הדורות עד ימיינו

פירסומים

צילום "העמוד הסדוק השער כנסיית הקבר"  - קתדרה, גליון 136 ,עמ' 69, במאמר מסעו של סרפיון לעיר הקודש ירושלים 1830-1831\ אלנה רומנובסקי


אודות העורך